Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Żelbet

Konstrukcje betonowe i konstrukcje żelbetowe możemy poddać badaniom i pomiarom oraz diagnostyce następującym sprzętem i aparaturą do badań betonu i żelbetu:

a)  Urządzenia pomocnicze:

b)  Wytrzymałość betonu:

c) urządzenie mechaniczne do badań wytrzymałości betonu na odrywanie (metodą pull-off) firmy ERICHSEN typu Adhesion Tester model 525,

d)  Wytrzymałość betonu na rozciąganie firmy HYDRAJAWS typu 2008,

e)  Żelbetowy blok testowy dla pomiarów powtarzalnych i do kalibracji urządzeń pomiarowych,

f)   Diagnostyka betonu:

g)  Rozmieszczenie stali w konstrukcjach żelbetowych:

h)  Wytrzymałość i nośność kotew oraz wytrzymałość betonu na rozciąganie: