Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Możliwości

Dysponujemy aparaturą badawczą i sprzętem pomiarowym umożliwiającym wykonywanie pomiarów i badań w poszczególnych dziedzinach budownictwa przy wykorzystaniu własnych urządzeń:

Ponadto wykonujemy różnego rodzaju projekty budowlane wszystkich rodzajów budowli w tym rozwiązań nietypowych i trudnych.

Jednym z zasadniczych zakresów prowadzonej przez nas działalności są między innymi oceny i opinie techniczne oraz ekspertyzy budowlane,
do których wykorzystujemy wyniki uzyskane z pomiarów własnym sprzętem badawczo – pomiarowym.

Zajmujemy się ponadto w szerokim zakresie geotechniką wraz z wykonywaniem badań i opracowań dotyczącymi podłoża gruntowego, jako dziedziny budownictwa rozpoczynającej realizację inwestycji budowlanej oraz wszystkimi dziedzinami pozostałymi, kończąc na opracowaniach oceniających efekty i defekty wykonawcze (pomiary termograficzne, pomiary różnicy ciśnień kanałów kominowych, szczelność obiektów).