Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Wilgotność

Wilgotność względna powietrza atmosferycznego:

a) Wilgotnościomierze elektroniczne firmy TESTO typu H1,

b) Zestawy pomiarowe wilgotności i temperatury z rejestratorami firmy ABATRONIC typu AB 172 Data Logger.

 

Wilgotność bezwzględna powierzchni i wgłębna elementów konstrukcji budowlanych:

a) Wilgotnościomierz powierzchni betonów firmy TANEL typu WIP-21B,

b) Wilgotnościomierz drewna firmy TANEL typu WRD-100,

c) Wilgotnościomierz do pomiarów wilgotności powierzchniowej i wgłębnej firmy TESTO typu ???