Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Informacje

Nasza Pracownia od samego początku spółka z o. o., powstała w roku 1988 i od tego czasu przez cały okres prowadzi działalność.

Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000220657.Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN zajmuje się szerokim zakresem usług ze szczególnym uwzględnieniem termowizji i termografii oraz opinii energetycznych obiektów wraz ze sporządzaniem audytów energetycznych.

Numer statystyczny REGON: 005480045 został nadany w dniu 17 lipca 1995 roku przez Wojewódzki Urząd Statystyczny mający siedzibę przy ul. Matejki 65 w Szczecinie.

Nasza spółka ma swoją siedzibę przy ul. Seledynowej 20 m. 2 w Szczecinie, natomiast biuro wraz z pracownią i wyposażeniem mieszczą się w lokalu nr 7 przy ulicy Wielka Odrzańska 18A w Szczecinie.

Numer konta bankowego naszej spółki jest następujący: 76 1140 2017 0000 4802 0563 4979. Nasze konto bankowe jest obsługiwane przez MultiBank Bank Rozwoju Eksportu S. A. oddział w Szczecinie, z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 21 w Szczecinie.

Spółka otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP: 955-000-78-68 nadany decyzją dnia 05 kwietnia 1995 roku przez Trzeci Urząd Skarbowy mieszczący się w Szczecinie przy ul. Rydla 65.

Głównym udziałowcem Spółki i jej założycielem jest Prezes Zarządu dr inż. Jan A. M. Bobkiewicz, posiadający wymagane kwalifikacje potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i uprawnieniami.

Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN została założona na mocy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako firma rodzinna, spisanej w akcie notarialnym Repetytorium A Numer 3113 sporządzonym w dniu 16 września 1988 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie oraz została wpisana do Rejestru Handlowego zgodnie z postanowieniem Wydziału III Cywilnego Sądu Rejonowego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 42 w Rejestrze Handlowym Dział B pod numerem 261 w dniu 10 października 1988 roku.

W dniu 02 listopada 2004 roku XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie dokonał wpisu do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem pozycji rejestru 0000220657 (numer KRS sygnatura sprawy SZ.XVII NS-REJ.KRS/11678/4/151).