Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Publikacje

Niekóre elementy naszej działalności i naszego doświadczenia zostały opisane między innymi w publikacjach, których autorów i tytuły zamieszczono w niniejszej zakładce.

1. ARTYKUŁY

1. 1. Bobkiewicz J.: Wybrane problemy wykonawstwa żelbetowych kominów przemysłowych Inżynieria i Budownictwo nr 3 1983 rok

1. 2. Bobkiewicz J., Priebe H.: Problemy wykonawstwa robót budowli cienkościennych na przykładzie wieży granulacyjnej wytwórni mocznika. Przegląd Budowlany nr 1 ? 4 1982 rok

1. 3. Matysiak A., Bobkiewicz J.: Rozdział sił w szkielecie trójnawowej hali przemysłowej o różnej wysokości naw. Inżynieria i Budownictwo nr 5 1984 rok

1. 4. Matysiak A., Bobkiewicz J.: Próba udarowego obciążenia hal przemysłowych suwnicami. Inżynieria i Budownictwo nr 5 1984 rok

1. 5. Kurzawa J., Bobkiewicz J.: Wpływ temperatury pożaru budynku na zmiany niektórych właściwości materiałów konstrukcyjnych. Inżynieria i Budownictwo nr 5 1984 rok

1. 6. Wichtowski B., Bobkiewicz J.: Trwałość korozyjna przewodów stalowych trzech kominów przemysłowych o wysokości 150 m w świetle badań diagnostycznych. Ochrona przed Korozją nr 11 1992 rok

1. 7. Bobkiewicz J.: Trwałość korozyjna przewodów stalowych trzech kominów przemysłowych o wysokości 150 m w świetle badań diagnostycznych. Ochrona przed Korozją nr 11 1992 rok.

1. 8. Bobkiewicz J. Badania termograficzne budynków jako podstawa skutecznej termomodernizacji. Pomiary Automatyka Robotyka nr 5 Warszawa 2003 rok

1. 9. Bobkiewicz J., Rzeczkowski M.: Kamera termograficzna w praktyce. Bezkontaktowy pomiar temperatury, diagnostyka termiczna budynków i wykorzystanie kamery termograficznej. Fachowy Elektryk. Warszawa 2006 rok.

2. REFERATY

2. 1. Bobkiewicz J., Wichtowski B.: Korozja przewodów stalowych i ich połączeń w kominach przemysłowych odprowadzających gazy agresywne. XXXI Konferencja Naukowa KN PAN i KN PZITB. Krynica 1985 rok.

2. 2. Bobkiewicz J., Matysiak A.: Badania hali przemysłowej obciążonej suwnicą mostową i wyniki niektórych badań. XXXIV Konferencja Naukowa KN PAN i KN PZITB. Krynica 1987 rok.

2. 3. Matysiak A., Gruszecki W., Bobkiewicz J.: Analiza obciążeń hal suwnicami w świetle warunków normowych. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Konstrukcje Metalowe. Gdańsk 1989 rok.

2. 4. Matysiak A., Bobkiewicz J.: Badania przemieszczeń hal przemysłowych obciążonych suwnicami mostowymi. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Konstrukcje Metalowe. Gdańsk 1989 rok.

2. 5. Wichtowski B., Bobkiewicz J.: Korozja spoin przyczyną utraty właściwości eksploatacyjnych stalowych przewodów trzech kominów przemysłowych o wysokości H = 150 m. XIII Sympozjum na temat: Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych. Szczecin – Świnoujście 1992 rok.

2. 6. Meyer Z., Bobkiewicz J., Stopa M.: Wzmocnienie fundamentów budynku mieszkalnego w Chojnie przy użyciu mikropali. Konferencja Naukowo – Techniczna: Awarie Budowlane. Szczecin – Międzyzdroje 1994 rok.

2. 7. Bobkiewicz J.: Metody napraw i zabezpieczenia konstrukcji żelbetowych narażonych na środowiska agresywne. VI Konferencja Naukowo-Techniczna PZITB: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym. Wrocław – Szklarska Poręba 1994 rok.

2. 8. Bobkiewicz J., Woźniak Z.: Badania skrzynkowych elementów nośnych wykonanych z laminowanych płyt wiórowych. Sympozjum Naukowe: Drewno i materiały drewnopodobne w konstrukcjach budowlanych. Szczecin Międzyzdroje 1996 rok.

2. 9. Bobkiewicz J., Majer S.: Wpływ zawartości pyłów w kruszywie podbudowy na uszkodzenia konstrukcji nawierzchni drogowej. XV Seminarium Naukowe: Regionalne Problemy Ochrony Środowiska. Politechnika Szczecińska 2007 rok.

2.10. Bobkiewicz J.: Prawidłowa ocena stanów energetycznych i technicznych obiektów budowlanych oraz związane z tym problemy sporządzania świadectw energetycznych. II Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu ARCHBUD 2009 pod tytułem: Problemy współczesnej architektury i budownictwa. Zakopane 2009 rok.

2.11. Bobkiewicz J.: Ocena własności izolacyjnych na podstawie badań termograficznych. XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk Bielsko-Biała 2011 rok.

3. WZORY UŻYTKOWE

3.1. Bobkiewicz J.: Świadectwo autorskie wzoru użytkowego pod tytułem: Ściąg dystansowy form do betonu utrzymujący rozstaw prętów zbrojeniowych. Urząd Patentowy PRL nr 56132. Warszawa 1984 rok.

3.2. Bobkiewicz J.: Świadectwo autorskie wzoru użytkowego pod tytułem: Ściąg dystansowy form do betonu utrzymujący rozstaw prętów zbrojeniowych. Urząd Patentowy PRL nr 57972. Warszawa 1985 rok.