Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Drgania

Pomiary drgań mechanicznych oraz ocenę ich wpływu na elementy i konstrukcje budowlane wraz z opracowaniem wyników wykonujemy przy zastosowaniu aparatury badawczej i pomiarowej i stanowisk takich jak:

a) Zestawy elektronicznych trójosiowych mierników drgań mechanicznych w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 1 kHz firmy SEQUOIA typu MEMS Fast Tracer Triaxial Vibration Analyzer USB:

- z radiowym przekazem sygnałów,

- z analogowym przekazem sygnałów,

b) Elektronicznym urządzeniem pomiarowym do pomiaru drgań  firmy VIBROMETR typu VH-30 z czujnikami:

- do pomiaru jednoosiowego typu PD-1,

- do pomiaru trójosiowego typu PD-3,

c) Zestaw monitorujący z cyfrowym oscyloskopem pomiarowym umożliwiającym cyfrowy zapis sygnałów wibrometru,

d) Urządzenie kalibracyjne mierników drgań oraz czujników drgań (stół kalibrującyjny) firmy VEB Messelektronik Dresden typu RFT   Elektrodynamischer Eichtisch EET 101,

e) Mobilny zestaw pomiarowy z komputerem pomiarowym firmy DELL typu D400,

f) Stacjonarne komputerowe stanowisko do analizy sygnałów i opracowania wyników z dwoma monitorami.