Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Usługi

Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN zajmuje się szerokim zakresem usług ze szczególnym uwzględnieniem termowizji i termografii oraz opinii energetycznych obiektów wraz ze sporządzaniem audytów energetycznych.

Ponadto wykonujemy różnego rodzaju projekty budowlane wszystkich rodzajów budowli w tym rozwiązań nietypowych i trudnych.  Nasza Pracownia od samego początku spółka z o. o., powstała w roku 1988 i od tego czasu przez cały okres prowadzi działalność. Jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000220657.

Jednym z zasadniczych zakresów działalności są oceny i opinie techniczne oraz ekspertyzy budowlane, do których wykorzystujemy nasz własny sprzęt badawczo – pomiarowy.

Zajmujemy się ponadto w szerokim zakresie geotechniką wraz z wykonywaniem badań i opracowań dotyczącymi podłoża gruntowego.

Nasze biuro projektowe jest wyposażone w sprzęt elektroniczny (plotery, skaner, składarka, komputery) bardzo wysokiej klasy i jest poddawane ciągłej modernizacji. Mamy bardzo bogatą aktualną literaturę, również w wersji elektronicznej. Posiadane przez nas różne oprogramowania upoważniają do postawienia nas w pierwszym szeregu.

Ogólnie opisując zakres naszej działalności, w skróconym zakresie dotyczy następujących haseł:
1. Termografia (termowizja) urządzeń i obiektów

2. Audyty i analizy (termiczne i techniczne).

3. Projektowanie wszystkich branż budowlanych.

4. Badania i pomiary elementów i konstrukcji budowlanych.

5. Orzeczenia i opinie techniczne z zakresu budownictwa.

6. Nadzory techniczne w zakresie wykonawstwa.

7. Kosztorysowanie różnych branż budowlanych.

8. Doradztwo techniczne w zakresie budownictwa.

9. Badania i opracowania geotechniczne podłoża gruntowego.

10. Inwentaryzacje budowlane wszystkich branż.

11. Wykonawstwo różnych robót budowlanych.

Zamieszczone listy polecające i pisma referencyjne naszych Zleceniodawców pozwalają na rzetelną i obiektywną ocenę naszej Pracowni przez każdego zainteresowanego.

Zapraszamy do współpracy gwarantując terminowe i rzetelne wykonanie zleconych prac w uzgodnionych zakresach i formach.