Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Zakres działalności

Ogólnie opisując zakres naszej działalności, w bardzo skróconym zakresie, dotyczy następujących haseł oraz zakresów takich jak:

1. Termografia (termowizja) różnych urządzeń i obiektów.

2. Pomiary i badania z fizyki budowli:

akustyki,
temperatury,
ciśnienia,
szczelności,
wentylacji.

3. Diagnostyka elementów i konstrukcji budowlanych (ze szczególnym uwzględnieniem badań metodami nieniszczącymi).

4. Drgania mechaniczne wraz z oceną ich wpływu na konstrukcje i obiekty budowlane.

5. Projektowanie wszystkich branż budowlanych.

6. Badania nieniszczące różnych elementów i konstrukcji budowlanych.

7. Opinie i oceny oraz orzeczenia techniczne z zakresu budownictwa.

8. Nadzory techniczne w zakresie wykonawstwa budowlanego.

9. Analizy techniczne i analizy ekonomiczne rozwiązań budowlanych.

10. Kosztorysowanie różnych branż budowlanych.

11. Doradztwo techniczne w zakresie budownictwa.

12. Opracowania geotechniczne podłoża gruntowego i fundamentowania.

13. Inwentaryzacje budowlane wszystkich branż.