Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Doświadczenie

Nasze doświadczenie wynika z bardzo dużej liczby prowadzonych różnego rodzaju nadzorów i realizacji obiektów budowlanych oraz wykonanych różnego rodzaju wielu opracowań technicznych (opinii, projektów, badań, analiz, pomiarów) potwierdzonych wieloma referencjami i listami polecającymi.

Ważniejsze z tych dokumentów zamieszczono w zakładce referencje.

Ponadto o różnorodności naszej działalności świadczą krótkie opisy wykonanych opracowań technicznych oraz prowadzonych prac i pełnionych nadzorów. Najważniejsze opisy pełnionych czynności w ostatnich latach działalności zamieszczono w podstawowych kategoriach opisanych jako: nadzory, projekty, opracowania, kierowania.

Prace wykonane przed rokiem 2007

NADZORY

Nadzór techniczny i finansowy nad realizacją wzmocnienia podłoża gruntowego przy wykorzystaniu wciskanych segmentowych iniektowanych pali i wykonawstwem wzmocnienia fundamentów oraz naprawą elementów konstrukcyjnych wielorodzinnego o pięciu segmentach budynku mieszkalnego o czterech kondygnacjach należącego do Spółdzielni Lokatorsko?Własnościowej w Chojnie.

Nadzór techniczny i finansowy nad robotami remontowymi żelbetowego komina przemysłowego z wykładziną ceramiczną o wysokości 120.0 m wraz z osprzętem (drabiny, czopuch, dyfuzor) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kole w województwie konińskim. Nadzór techniczny nad budową nowego żelbetowego komina przemysłowego metodą ślizgową o wysokości 170 m na budowie Instalacji Odsiarczania Spalin w Zespole Elektrowni DOLNA ODRA w Nowym Czarnowie.

Kierowanie zespołem inspektorów nadzoru oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej na budowie obiektów dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 1 i 2 w Zespole Elektrowni DOLNA ODRA w Nowym Czarnowie:

 

 

PROJEKTY

Projekty techniczne nadbudowy w postaci stromych dachów o przestrzennej konstrukcji stalowej z lukarnami oraz schodami żelbetowymi na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o trzech i czterech kondygnacjach z płaskimi stropodachami przy ulicach: Basztowej i Jagiellońskiej dla Spółdzielni Mieszkaniowej ZDRÓJ w Kamieniu Pomorskim.

Projekty techniczne obiektów sportowych wykonanych w technologiach: stalowo – żelbetowej, stalowej oraz tradycyjnej dla hali strzeleckiej, pawilonu ogólnego oraz budynku technicznego) dla Klubu Strzelectwa Sportowego REGALICA w Gryfinie.

Projekt techniczny remontu i zabezpieczenia betonowych podpór i stalowego kratownicowego trzynastoprzęsłowego mostu drogowo – kolejowego o rozpiętości łącznej 930.6 m przez rzekę Wisłę w Bydgoszczy Fordonie w ciągu drogi krajowej krajowej nr 10 Szczecin – Płońsk.

Projekty techniczne związane z modernizacją gospodarki cieplnej w miejscowości Rogowo Mieszkaniowego Osiedla Wojskowego Oddziału Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie.

Projekt techniczny modernizacji i przebudowy nietypowego tradycyjnego parterowego budynku całkowicie podpiwniczonego byłej stołówki żołnierskiej przy ul. Księcia Sambora w Szczecinie dla potrzeb Oddziału Rejonowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie.

Opracowania techniczne z zakresu termodiagnostyki różnych budynków z wykorzystaniem kamery termograficznej oraz odpowiednimi oprogramowaniami i pomocniczym sprzętem pomiarowym (higrometry, anemometry, termometry) wykonane dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie oraz dla wielu Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie, Policach, Kamieniu Pomorskim, Koszalinie i Warszawie.

Projekt czterech rurowych stalowych przewodów odprowadzających gazy o bardzo dużej agresywności dla wmontowanych w trzech żelbetowych technologicznych kominach przemysłowych o wysokości 150.0 m, wykonany dla Zakładów Chemicznych w Policach koło Szczecina.

Projekty wzmocnień wybranych elementów konstrukcji stalowych wykonane na podstawie oceny stanu technicznego oraz pomiarów dynamicznych dla sześciu wielkich hal przemysłowych dla Zakładów Mechanicznych Przemysłu Metalowego „Hipolit Cegielski Poznań” w Poznaniu.

Projekt remontu i modernizacji wraz ze wzmocnieniami elementów konstrukcyjnych łupinowych stropów gęstożebrowych oraz słupów ceglanych wykonany na podstawie szczegółowej oceny stanu technicznego oraz analiz budynku stołówki żołnierskiej Jednostki Wojskowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinie.

Projekt remontu żelbetowego trzynastoprzęsłowego łukowego mostu drogowego składającego się z płytowych łuków trójprzegubowych o łącznej długości 306.0 m o szerokości całkowitej 16.0 m nad zalewem rzeki Warty w miejscowości Skwierzyna koło Gorzowa Wielkopolskiego.

Projekt remontu dwuprzęsłowego żelbetowego mostu drogowego o długości całkowitej 57.0 m oraz szerokości całkowitej 9.0 m wraz z opracowaniem zabezpieczeń przyczółków i filarów żelbetowych na rzece Drawie w miejscowości Kamienna koło Gorzowa Wielkopolskiego.

Projekt remontu drogowego trójprzęsłowego mostu żelbetowego o długości całkowitej 5.0 m oraz szerokości 16.0 m wraz z opracowaniem elementów wyposażenia drogowego żelbetowego mostu granicznego polsko – niemieckiego na rzece Odra w miejscowości Kostrzyn.

Projekt techniczny trzech żelbetowych blokowych fundamentów wagowych o długości 46.0 m oraz szerokości 4.5 m i wysokości 3.0 m dla zainstalowania elektronicznych wag samocho-dowych dla ciężkich pojazdów ciężarowych na terenie przejścia granicznego w Świecku.

Projekt techniczny wraz z projektem montażu i demontażu roboczego stalowego dwupoziomowego pierścieniowego złożonego kratowego pomostu wiszącego o średnicy 26.0 m niezbędnego dla wykonania remontu zbiornika wodnego o wysokości 55.0 m i pojemności 3200 m3 w Tarnobrzegu.

Projekt wielorodzinnego czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wykonywanego w technologii tradycyjnej z elementami monolitycznymi o siedmiu klatkach schodowych z garażami podziemnymi oraz pomieszczeniami usługowymi na parterze dla Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej w Chojnie.

Projekt techniczny stromej nadbudowy dachu z lukarnami dla mieszkań w wykonanej nadbudowie czterokondygnacyjnego dwusegmentowego budynku mieszkalnego w technologii wielkoblokowej przy ul. Spółdzielczej w Ińsku koło Chociwla.

Projekt techniczny modernizacji i adaptacji trzykondygnacyjnego podpiwniczonego budynku byłego przedszkola miejskiego wykonanego w technologii tradycyjnej ze stromym dachem o drewnianej konstrukcji złożonej na Gminną Przychodnię Zdrowia z Gabinetami Usprawnienia Leczniczego przy ul. Pięknej 1 w Ińsku koło Chociwla.

Projekty techniczne termomodernizacji czternastu wieloklatkowych wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych wykonanych w technologii tradycyjnej oraz w technologiach wielkopłytowej i wielkoblokowej, z dachami płaskimi oraz stromymi, znajdujących się przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Zielonej, Spółdzielczej, Armii Krajowej, Przetok wraz z adaptowaną częścią budynku na kotłownię gazowo – olejową przy ul. Zielonej na terenie miejscowości Ińsko koło Chociwla.

Projekt wzmocnienia zniszczonych elementów drewnianych złożonej konstrukcji dachowej oraz jej połączeń o różnych wysokościach od 12.0 m do 18.0 m z kalenicami na różnych poziomach w budynku Urzędu Celnego przy ul. Energetyków w Szczecinie.

Projekt techniczny modernizacji stalowych hal przemysłowych trójprzegubowych o konstrukcji blachownicowej o rozpiętościach 18.0 m i 24.0 m oraz długości 60.0 m z dostosowaniem montażu suwnic mostowych o zwiększonym udźwigu oraz wciągnika samobieżnego o udźwigu 35 kN dla Zakładów Wytwórczych Keramzytu EMBRA w Gniewie koło Starogardu Gdańskiego.

Projekt techniczny części konstrukcyjnej wykonywanej w technologii monolitycznej budynku pensjonatu czterokondygnacyjnego o wysokości 14.0 m oraz o wymiarach rzutu poziomego 12.0 m szerokości i 18.0 m długości w Międzyzdrojach.

Projekt techniczny przestrzennej technologicznej stalowej spawanej kratowej estakady pomostowej o rozpiętości 42.0 m i wysokości 12.0 m na ramownicowych stalowych podporach pod rurociągi dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 1 i 2 Elektrowni DOLNA ODRA w Nowym Czarnowie koło Gryfina.

Projekt techniczny modernizacji i adaptacji budynku trzykondygnacyjnego pensjonatu wczasowego wraz projektem wieloforemnej dwukondygnacyjnej rotundy mieszczących się przy ul. Kąpielowej w Darłówku koło Darłowa.

Projekt techniczny konstrukcji czterokondygnacyjnego obiektu handlowo ? usługowo ? produkcyjnego całkowicie podpiwniczonego wykonywanego w technologii monolitycznej, mieszczącego się przy ul. Świerczewskiej w Szczecinie.

Projekt techniczny osiedla energooszczędnych domkow jednorodzinnych z nowatorskimi rozwiązaniami technicznym i w zabudowie szeregowej przy ul. Ogrodniczej w Szczecinie.

KIEROWANIE

Kierowanie budową wieży granulacyjnej wznoszonej metodą przestawną o wysokości 86.0 m oraz klatki schodowej wykonanej metodą ślizgową o wysokości 93.0 m dla Zakładów Chemicznych w Policach koło Szczecina.

Remont murowanej wieży kościelnej z nadbudową drewnianą o łącznej wysokości 50.0 m Kościoła Garnizonowego w Szczecinie z iniekcją pęknięć ścian wieży wraz z zamontowaniem wibroizolacji mechanizmu dzwonów oraz wykonaniem nowej utwierdzenia drewnianej konstrukcji wieży.

Wykonawstwo stanu surowego pięciokondygnacyjnego w pełni podpiwniczonego budynku mieszkalnego o pięciu klatkach schodowych ze stromym dachem, realizowanego metodą tradycyjną przy ul. Sommosiery w Szczecinie. Kierowanie montażem i demontażem roboczego stalowego pomostu wiszącego potrzebnego dla remontu komunalnego żelbetowego zbiornika wodnego o wysokości 55 m i pojemności 3200 m3 w Tarnobrzegu.

Kierowanie robotami remontowymi pięcioprzęsłowego mostu drogowego o konstrukcji sprężonej o długości 126 m na rzece Łęg w miejscowości Gorzyce koło Tarnobrzegu.

Kierowanie robotami remontowymi dwóch żelbetowych monolitycznych wiaduktów kolejowych o rozpiętości 12.0 m na trasie w miejscowości Słomki na trasie Kraków – Warszawa.

Kierowanie robotami antykorozyjnymi oraz pracami nawierzchniowymi i wykończeniowymi związanymi ze stalowym mostem drogowym o długości 285.0 m części przeprawy Trasy Zamkowej nad rzeką Parnica w Szczecinie.

Wykonawstwo stanu wykończeniowego pięciokondygnacyjnego pięciosegmentowego całkowicie podpiwniczonego budynku mieszkalnego z płaskim stropodachem wentylowanych z częścią usługową na parterze realizowanego metodą tradycyjną przy ul. Cegielskiego w Szczecinie.

Kierowanie robotami remontowymi przesuwnego mostu drogowego o konstrukcji stalowej długości 28.0 m i szerokości 9.0 m na Kanale Portowym w miejscowości Darłówek w ciągu drogi krajowej Darłowo Darłówek Koszalin.

Kierowanie robotami remontowymi czteroprzęsłowego wiaduktu drogowego o konstrukcji żelbetowej na kołowych słupach żelbetowych o łącznej długości 92.0 m oraz o szerokości całkowitej 18.0 m nad torami kolejowymi w ciągu al. Niepodległości w Sopocie.

Kierowanie budową nowego obiektu Kościoła o długości 36.0 m i o szerokości 23.0 m oraz wysokości 15.0 m wykonywanego o konstrukcji żelbetowej z murowanymi ścianami ceglanymi oraz konstrukcją dachową wykonaną z drewnianych wiązarów kratowych mieszczącego się przy ul. Rydla 61 w Szczecinie.

Wykonanie oraz montaż stalowych estakad technologicznych o rozpiętościach: 16.0 m, 10.0 m, 4.0 m oraz 38.0 m wraz z ich posadowieniem na słupach stalowych dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 1 i 2 w Elektrowni DOLNA ODRA w Nowym Czarnowie koło Gryfina.

Działalność w roku 2007

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny wilgotności w nowo wykonanym budynku usługowo ? mieszkalnym mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego i ul. Konopnickiej w Stargardzie Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim.

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego oraz możliwości rozbudowy budynku koszarowego mieszczącego się przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

Opracowanie techniczne dotyczące przeglądu okresowego stalowej hali magazynowej z wydzielonymi pomieszczeniami użytkowymi oraz z terenem przyległym należących do Firmy Handlowej SAMBUD – 2 w Krakowie.

Projekt budowlany zamienny wylotu kanału do odkrytego zbiornika retencyjno – chłonnego dla odprowadzanych wód atmosferycznych z sieci kanalizacyjnej mieszczącego się w Strefie Aktywności Gospodarczej w dzielnicy Chynowo w Zielonej Górze.

Projekt budowlany (część 1) posadzki patio z zabezpieczającymi poziomymi elementami naprawczymi zaprojektowanymi dla środkowej części zewnętrznej obiektu Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.

Projekt budowlany (część 2) naprawy uszkodzonych zewnętrznych elementów (tarasów, schodów, ścian) i elementów wewnętrznych zaprojektowanych w ramach prac naprawczych obiektu Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.

Opracowania techniczne dotyczące przeglądów okresowych obiektu Centrum Wodnego LAGUNA w Gryfinie.

Ekspertyza techniczna dotycząca stropu nad garażami oraz tarasu wielorodzinnego budynku mieszkalnego wykonanego w technologii tradycyjnej mieszczącym się przy ul. Książąt Pomorskich 13 w Międzyzdrojach.

Ekspertyza budowlana dotycząca oceny stanu technicznego ścian zewnętrznych w hali przemysłowej (obiekt 557 kompresorowni) Wydziału Syntezy Amoniaku mieszczącej się w Zakładach Chemicznych Police S. A. w Policach.

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny betonu w żelbetowej płycie stropowej nad drugą kondygnacją w budynku będącym w stanie surowym mieszczącym się w Przecławiu 150 w gminie Kołbaskowo w województwie zachodniopomorskim.

Projekt budowlany z obliczeniami statycznymi stalowej wolnostojącej wiaty na słomę i siano z modyfikowanych elementów prefabrykowanych dla gospodarstwa rolnego OSTROMFRUTIS Spółka z o. o., mieszczącej się na działce budowlanej nr 433/4 w obrębie Sadlno w miejscowości Sadlno.

Ekspertyza techniczna i projekt budowlany dotyczące ściany prefabrykowanej stanowiącej element konstrukcyjny w pięciokondygnacyjnym budynku biurowym wykonanym w technologii wielkopłytowej mieszczącym się przy ul. Mieszka I 82/83 w Szczecinie.

Ekspertyza techniczna dotycząca niedokończonego częściowo wykonanego stanu otwartego projektowanego szpitala w żelbetowej technologii prefabrykowanej obecnie przeznaczonego na mieszkania, mieszczącego się przy ul. Niepodległości w Stargardzie Szczecińskim.

Ekspertyza techniczna dotycząca płyt osłonowych oraz konstrukcyjnych elementów wieńczących w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 28 w Świnoujściu, należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Świnoujściu, mającej swoją siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej 28 w Świnoujściu, do projektu termomodernizacji budynku.

Opinia techniczna dotycząca termodiagnostyki i pomiarów termicznych przegród mieszkania nr 6 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Przyjaciół Żołnierza 116 A na Osiedlu Bandurskiego w Szczecinie.

Ekspertyza techniczna dotycząca drewnianych elementów konstrukcyjnych dachów o złożonych figurach rzutu poziomego w budynku mieszkalnym mieszczącym się przy ul. 3 Maja 12 w Szczecinie w województwie zachodniopomorskim.

Ekspertyza techniczna dotycząca uszkodzonych zewnętrznych elementów dna fermentera wraz ze zbiornikiem osadu (obiekty o numerach 609 i 611) z podaniem zakresów naprawczych dla obiektów Oczyszczalni Ścieków Zdroje mieszczącej się przy ul. Wspólnej 41/43 w Szczecinie.

Opracowanie techniczne dotyczące możliwości wykonania otworów technologicznych z oceną ewentualnych skutków w ścianach różnych części zbiorników Oczyszczalni Ścieków ZDROJE przy ul. Wspólnej 41/43 w Szczecinie.

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym mieszczącym się przy ul. Kaszubskiej 36 przy zbiegu ul. Kaszubskiej i ul. Czarneckiego w Szczecinie.

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny stanu technicznego żelbetowych ścian zewnętrznych obudowy transformatorów oraz żelbetowych elementów chłodni wentylatorowej wraz z oceną stalowych łączników ściany osłonowej bloku gazowo – parowego w obiektach Elektrociepłowni Wrotków Lublin mieszczącej się przy ul. Inżynierskiej 4 w Lublinie.

Opracowanie techniczne dotyczące przeglądu okresowego obiektu handlowego InterMarche Muszkieterowie przy ul. w Gryfinie.

Działalnosc w roku 2008

Dokumentacja geotechniczna dotycząca podłoża gruntowego pod planowaną budowę letniskowych domów mieszczących się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: od 1125/1 do 1125/44 obręb geodezyjny Chłopowo, gmina Krzęcin w województwie zachodniopomorskim sporządzona na zlecenie firmy ARCHIBUD Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Świerczewskiej 5 w Szczecinie.

Projekt budowlany i projekt wykonawczy osiedla 42 parterowych energooszczędnych domków rekreacyjnych z zagospodarowaniem terenu mieszczących się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: od 1125/1 do 1125/44 obręb geodezyjny Chłopowo, gmina Krzęcin w województwie zachodniopomorskim, sporządzona na zlecenie firmy ARCHIBUD Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Świerczewskiej 5 w Szczecinie.

Opracowanie techniczne dotyczące rozwiązań technicznych oraz technologii wbudowania uzdatnionych mieszanin pobieranych z kwatery nr 4 popiołożużli oraz dostarczanych osadów stałych z oczyszczalni ścieków komunalnych dla rekultywacji kwatery nr 3 znajdującej się na terenie Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA S. A. w Nowym Czarnowie.

Opracowanie techniczne dotyczące oceny poprawności wbudowania parapetów okiennych w mieszkaniach w ramach prac termomodernizacyjnych wielorodzinnego budynku mieszczącego się przy ul. Dziwnej 10 A-B w Dziwnowie.

Opinia techniczna sporządzona na podstawie opracowania geotechnicznego dotyczące możliwości rozbudowy budynku szkoły oraz budowy nowej sali w ramach modernizacji śródmiejskiego kompleksu edukacyjnego Szkoły Podstawowej nr 4 mieszczącego się przy ul. Kościuszki 17 w miejscowości Gryfino.

Opracowanie techniczne dotyczące oceny stanu technicznego oraz przedstawienia optymalnego zakresu prac remontowych wielorodzinnego budynku mieszkalnego wykonanego w technologii tradycyjnej mieszczącego się przy ul. Szpitalnej 10 A w Kamieniu Pomorskim.

Opracowanie techniczne dotyczące oceny stanu technicznego istniejącej części wykonywanego piętrowego domku jednorodzinnego.

Ekspertyza techniczna (wersja główna) dotycząca klasyfikacji składników majątku trwałego Zespołu Elektrowni DOLNA ODRA S. A. w Nowym Czarnowie dla celów podatkowych znajdujących się na terenie Elektrowni DOLNA ODRA w Nowym Czarnowie.

Opracowanie techniczne dotyczące oceny prac budowlanych wykonywanego domku jednorodzinnego przy ul. Tęczowej w Szczecinie.

Ekspertyza techniczna dotycząca oceny wykonanych prac termomodernizacyjnych oraz wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu nr 1 w budynku usługowo – mieszkalnego mieszczącym się przy ul. Milczańskiej 45 w Szczecinie.

Opinia techniczna dotycząca podłoża gruntowego pod budowę boiska sportowego mieszczącego się na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 4 obręb 88 Szczecin Nad Odrą przy ul. Hożej 6 w gminie Szczecin powiat Szczecin w województwie zachodniopomorskim sporządzona na zlecenie firmy ARCHIBUD Spółka z o. o., z siedzibą przy ul. Świerczewskiej 5 w Szczecinie.

Opracowanie termograficzne dotyczące przegród ściennych i dachowych Centrum Wodne LAGUNA w Gryfinie. Ekspertyza techniczna dotycząca przegród mieszkań oraz budynków mieszczących się na ul. Zielone Wzgórze 11 i 27 w Szczecinie należących do Spółdzielni Mieszkaniowej WARSZEWO w Szczecinie.

Opinia techniczna dotycząca oceny wilgotności warstwy podkładu betonowego wykonywanych posadzek w korytarzach w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie, mieszczącym się przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie.

Opracowanie techniczne dotyczące stanu technicznego stropu na podstawie pomiarów ugięcia żelbetowej płyty stropowej w wyniku obciążenia wodą w basenie w Centrum Odnowy Biologicznej BALTICA & SPA w budynku usługowo – handlowym PAZIM w Szczecinie mieszczącym się przy pl. Rodła 8 w Szczecinie.

Działalność w roku 2009

Dokumentacja geotechniczna dotycząca podłoża gruntowego pod planowaną budowę trzech segmentów domów w zabudowie szeregowej mieszczących się na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 33/62, 33/63, 33/64, 33/68 obręb 3011 w Szczecinie przy ul. Ogrodniczej powiat Szczecin w województwie zachodniopomorskim sporządzona na zlecenie firmy ARCHIBUD Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Świerczewskiej 5 w Szczecinie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku wczasowego ul. Spacerowa 6 w Łukęcinie koło Kamienia Pomorskiego.

Opinia techniczna dotycząca badań termicznych powierzchni pasa nadmorskiego dla oceny nieszczelności kolektora sanitarnego w rejonie od mola spacerowego do Hotelu AMBER BALTIC w Międzyzdrojach.

Opracowanie termograficzne dla wielkopowierzchniowego obiektu handlowego BRICO DEPORT castorama mieszczącego się przy ul. Kościuszki 73 w Stargardzie Szczecińskim.

Opracowanie termograficzne dotyczące przegród mieszkania nr 8 w budynku mieszkalno-usługowym mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 5 w Świnoujściu.

Opinia techniczna wraz z częścią projektu budowlanego oraz opis proponowanych rozwiązań naprawczych dotyczące wejść głównych do wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

Ekspertyza techniczna dotycząca wbudowanych drzwi do pomieszczeń znajdujących się na parterze przy basenie w budynku kompleksu ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego RUSAŁKA w Świnoujściu.

Działalność w roku 2010

Działalność w roku 2011

Działalność w roku 2012

Działalność w roku 2013