Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Akustyka

Pomiary akustyki dotyczące izolacyjności przegród budowlanych

 

a) Zestaw akustyczny (wzmacniacz z kolumnami) do generowania zadanego i ustalonego ciśnienia akustycznego)
o mocy  360W firmy Mc CRYPT typu PA3000,

b) Cyfrowe sonometry pomiarowe z rejestrowaniem sygnałów (decybelomietry) ze złączem komputerowym USB firmy
ABATRONIC typu AB 8852,

c) Elektroniczny programowalny generator hałasu (dźwięków),

d) Statywy sonometrów,

e) Rejestrator dźwięków porównawczych oraz dźwięków mierzonych przestrzeni,

f) Elektroniczny kaliblator sonometrów firmy ABATRONIC typu SC-05,

g) Przenośny komputer przystosowany do pomiaru w terenie firmy DELL typu XFR z odpowiednim oprogramowaniem.