Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Stal

Sprzęt do badań konstrukcji stalowych stanowiący nasze wyposażenie to następujące urządzenia:

a) Pomiar grubości materiałów metalowych i materiałów o jednorodnych strukturach elektronicznym grubościomierzem ultradźwiękowym,

b) Pomiar twardości elektronicznym twardościomierzem rożnych rodzajów materiałów,

c) Pomiar grubości powłok malarskich elektronicznym grubościomierzem cyfrowym powłok malarskich (ultrametr) firmy INCO VERITAS typu A 2202 S,

d) Elektroniczny wilgotnościomierz i termometr do pomiaru punktu rosy,

e) Ocena wad materiału oraz kontroli stali i spoin defektoskopem ultradźwiękowym.