Pracownia Budowlana PROJEKT SERVICE SZCZECIN

ul. Wielka Odrzańska 18A lok. 7

70-535 SZCZECIN

Telefon: 914 633 888

blok

Drewno

Ocenę wbudowanych elementów drewnianych oraz konstrukcji drewnianych wykonujemy przy wykorzystaniu urządzeń pomiarowych takich jak:

a) elektroniczny przyrząd do pomiarów wilgotności różnych gatunków drewna firmy TANEL typu WRD-100,

b) sondy wilgotnościomierza,

c) elektroniczny wykrywacz metali,

d) urządzenie do pobierania próbek drewna,

e) ocena mikroskopowa dla korozji biologicznej,

f)  zestaw wierteł różnych średnic i różnych długości do otworów diagnostycznych elementów drewnianych.